Večstanovanjska stavba Brdo

Večstanovanjski objekt Brdo je razdeljen na stavbna volumna, ki delujeta kot samostojna vila bloka s skupno 16 stanovanji. Etažnost objekta je 2K+P+1+Po, dva stolpiča sta postavljena na skupno kletno etažo, ki tvori bazo objekta. Močno nagnjen teren omogoča dostop direktno na teren iz obeh kletnih etaž, v katerih so umeščene garaže s kolesarnicami, in iz pritličja, v katerem so stanovanja. Stanovanja v vsaki etaži imajo unikatno tlorisno razporeditev, kar se kaže v dinamični fasadi z zamaknjenimi okenskimi odprtinami. Fasadni plašč tvori prezračevana fasada iz vertikalnih aluminijastih C-profilov različnih dimenzij in s poudarjenimi medetažnimi ploščami. Enokapni strehi v najvišjih etažah omogočata visoke stropove in štirimetrske zasteklitve ob večjih ložah, ki s prirezanim zgornjim delom v največja stanovanja spuščajo maksimalno količino svetlobe.

Projekt se nahaja v Ljubljani.


Prost prostor d.o.o.
Sp. Vižinga 21I
2360 Radlje ob Dravi
Slovenija
T: 02 88 80 474
F: 02 88 73 597
E: info@prostprostor.si
© 2024 Prostprostor d.o.o.